Privacy & AVG

Alles over Cookies, privacy en AVG

Privacyverklaring Your Optimized Website

Persoonsgegevens die wij verwerken
Your optimized website verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel
   is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@youroptimizedwebsite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Your optimized website verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Your optimized website analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het 
   aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
– Your optimized website volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en 
   diensten afstemmen op uw behoefte.
– Your optimized website verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals  
   gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Your optimized website neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Your optimized website) tussen zit. Your optimized website gebruikt daarom geen computerprogramma’s of -systemen die dergelijk doeleinde dient.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Your optimized website bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > 24 maanden > In geval van noodzakelijke wijzigingen van uw afgenomen dienstverlening. Suggesties delen voor optimalisatie dienstverlening.

Personalia  > 24 maanden > In geval van noodzakelijke wijzigingen van uw afgenomen dienstverlening. Suggesties delen voor optimalisatie service.

Adres > 24 maanden > In geval van noodzakelijke wijzigingen van uw afgenomen dienstverlening. Suggesties delen voor optimalisatie service.

Bankrekeningnummer > 24 maanden > Voor het verwerken van de betalingen en aanbieden van de facturen. Deze informatie wordt ook gedeeld met de toeleverancier van YOW. Verwerkingsovereenkomst op verzoek inzichtelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Your optimized website deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Your optimized website blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Your optimized website uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie

Naam

Jurisdictie

Doel

Type gegevens

Leverancier dienst

Trans IP

Nederland

Personificatie

Naam

Leverancier dienst

Trans IP

Nederland

Verwerken betaling

Adres

Leverancier dienst

Trans IP

Nederland

Contacteren

Telefoonnummer

Leverancier dienst

Trans IP

Nederland

Verwerken betaling

Bankrekeningnummer

Leverancier dienst

Trans IP

Nederland

Uitvoering dienstverlening

Website content

Online services

Facebook

Ierland

Social media add-on

Tracking / cookies

Online services

Google

Ierland

Meten van gedrag t.b.v. marketing optimalisatie

Tracking / cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Your optimized website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Your optimized website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Your optimized website en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@youroptimizedwebsite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Your optimized website wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Your optimized website neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@youroptimizedwebsite.nl

Contactgegevens:

Klompenmakersweg 2
3449 JB Woerden

+31 6 142 803 09
https://www.youroptimizedwebsite.nl/

Jeffrey Mailoa is de Functionaris Gegevensbescherming van Your optimized website 
Hij is te bereiken via info@youroptimizedwebsite.nl of +31 6 142 803 09.

Sinds 2017 zijn we een betrouwbare en serieuze websitebouwer voor elke organisatie die een voordelig een vindbare website wil laten maken. 

All- in pakket

 • Inbegrepen functies
 • Voorbeelden
 • Kosten
 • Extra diensten

Over ons

 • Over YOW
 • Veel gestelde vragen
 • Contact
 • Website onderhoud

Contact

 • Tel: +31612384184
 • info@youroptimizedwebsite.nl
 • Ma-Vrij: 09:00 - 17:00
 • Storingen 24-7

© 2018 All rights reserved. Your Optimized Website | YOW